Kredyty dla prawników

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.

Jeżeli klienci z sektora MŚP nie mają wystarczających zabezpieczeń finansowych, banki często odmawiają im możliwości udzielenia kredytu lub zaniżają kwoty kredytu. Dla wielu firm brak możliwości finansowania oznacza często rozwojową stagnację.