• Split Payment to nic innego jak metoda podzielności płatności. W swojej strukturze dotyczy działań związanych z opłacaniem podatku VAT. Od 1 listopada 2019 roku przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, iż nastąpią spore zmiany, związane z działalnością tego modelu. Do tej pory podatnicy sami decydowali o tym, czy skorzystają z metody podzielności płatności, czy nie. Teraz będzie już inaczej, nakłada się na nich obowiązek ustawowy.


  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje pracodawcom różnorodne dofinansowania, dzięki czemu w firmach wzrasta liczba zatrudnień osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim tyczy się to przyznania dodatkowych środków pieniężnych na stworzenie nowego stanowiska pracy dla takich osób, ale też jego wyposażenia.