PN - PT 9:00 - 17:00

  • Home
  • Zaświadczenie ZUS

Jak pobrać zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach składek do ZUS?

Zaloguj się do swojego profilu na PUE. Przejdź na zakładkę Płatnik. Wybierz, z katalogu usług, usługę "Złożenie dokumentu ZUS-RWN". Uzupełnij dane we wniosku elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.

1. Przejdź na stronę https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/750

Wybierz "ZAŁATW ONLINE"

2. Kliknij "ROZPOCZNIJ".

3. Wybierz sposób logowania do systemu ZUS.

4. Wybierz "USŁUGI"

5. Wybierz "Pokaż"

6. Znajdź "Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek". 

Wpisz w pasku wyszukiwania "niezaleganie" i wybierz "przejdź do usługi".

7. Uzupełnij brakujące dane we wniosku.

8. Zapisz wniosek a następnie wyślij do ZUS.

9. Dokument będzie gotowy do pobrania zazwyczaj od 1 do 5 dni. 

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS