PN - PT 9:00 - 17:00

Kalkulator zdolności kredytowej

Poznaj swoją zdolność kredytową bez składania wniosku o kredyt. To proste i wygodne narzędzie, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.


Zdolność kredytowa - co oznacza?

 

Zdolność kredytowa to ocena zdolności finansowej osoby lub firmy do spłacenia zaciągniętego kredytu czy pożyczki. Banki i inne instytucje finansowe dokonują analizy zdolności kredytowej, aby określić, czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić zobowiązanie wraz z odsetkami w ustalonym terminie.

 

Ocena zdolności kredytowej opiera się na kilku czynnikach, takich jak:

 

  • Dochody - zarobki, zyski z działalności gospodarczej.
  • Przychody - obroty, wszystko co jest przychodem ze sprzedaży.
  • Staż prowadzenia działalności - im dłuższy, tym większe zaufanie ze strony instytucji finansowych.
  • Historia kredytowa - spłata wcześniejszych zobowiązań, terminowość spłat, czy ewentualne zadłużenia.
  • Wydatki - bieżące koszty utrzymania, inne zobowiązania finansowe, np. kredyty, pożyczki, limity w koncie.
  • Profil działalności firmy - w zależności od branży, w której działa przedsiębiorca, może być on postrzegany jako preferowany lub ryzykowny.

 

 

Instytucje finansowe wykorzystują te czynniki, aby określić, czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie oraz jakie jest ryzyko niewypłacalności.

 

Wysoka zdolność kredytowa może pozytywnie wpłynąć na warunki kredytu, takie jak oprocentowanie czy okres spłaty, podczas gdy niska zdolność kredytowa może ograniczyć dostęp do kredytów bankowych.

Różne metody badania zdolności kredytowej

która metoda jest najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy?


Metoda dochodowa (tradycyjna)

Wysokość kredytu zależy od średniomiesięcznego dochodu firmy netto.

 

przychód - koszty = dochód

Metoda na podstawie wpływów

Wysokość kredytu zależy od wysokości wpływów na rachunek firmowy firmy.

 

tylko wypływy na rachunek

Metoda przychodowa

Wysokość kredytu zależy od wysokości osiąganych przychodów za rok ubiegły.

 

na podstawie przychodów firmy

Zdolność kredytowa - pytania i opowiedzi

Być może odpowiedź znajdziesz w tej sekcji. A jeśli nie – zapraszamy do kontaktu!


Jak poprawić zdolność kredytową?

Jak samemu obliczyć zdolność kredytową?

Jak bank liczy zdolność kredytową?

Jak obliczyć, ile mogę wziąć kredytu?

Co obniża zdolność kredytową?

Zaawansowany kalkulator kredytowy