• Home
  • Kredyty na oświadczenie

Kredyty na oświadczenie


Przedsiębiorstwo musi podejmować działania zmierzające do przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dotyczy to start-upów, firm z branży medycznej, transportowej czy osób fizycznych świadczących profesjonalne usługi w ramach tzw. wolnych zawodów. Realizacja celów biznesowych oparta jest na zasobach niematerialnych (wiedza, kompetencje) i materialnych (maszyny, urządzenia, środki pieniężne). Nowo powstałe firmy oraz podmioty z określonym stażem rynkowym mogą skorzystać z finansowania zewnętrznego, jakim jest kredyt na oświadczenie oferowany zarówno bez zabezpieczenia, jak i obciążony hipotecznie. Zapraszamy do skorzystania z innowacyjnej platformy OneCredit.pl, w ramach której pomagamy firmom w uzyskaniu środków na najkorzystniejszych zasadach. Razem wybierzemy optymalny wariant finansowy dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości!

 

Kredyt na oświadczenie

 

Kredyt hipoteczny – specyficzny instrument prawno-ekonomiczny

 

W ujęciu formalnym kredyt hipoteczny to instrument, którego funkcjonowanie regulują przepisy prawa cywilnego, bankowego, rzeczowego, ksiąg wieczystych. Najogólniej, jest to specyficzny produkt, którego zabezpieczeniem finansowym jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej lub gruntowej. Zawierana umowa między kredytodawcą a kredytobiorcą jest źródłem stosunku zobowiązaniowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i obejmuje zgodne oświadczenia woli obu stron.

 

Kredyt hipoteczny to także kategoria ekonomiczna. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to instrument bezpośrednio wpływający na rozwój wielu rynków i w rezultacie pośrednio oddziałuje na sytuację gospodarczą kraju. W dyskusji naukowej wskazuje się, że produkty zabezpieczone hipoteką:

 

  • finansują inwestycje budowlane na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
  • to produkty bankowości uniwersalnej,
  • odznaczają się stosunkowo niską relacją dochodów kredytobiorcy do kwoty kredytu na oświadczenie,
  • nierozerwalnie są związane z ryzykiem finansowym i cyklem koniunkturalnym,
  • udzielane są kredytobiorcom po wniesieniu wkładu i przeprowadzeniu procedury kredytowej mającej na celu ocenę zdolności finansowej.

 

Kredyt hipoteczny na oświadczenie to również źródło zewnętrznego finansowania podmiotów gospodarczych o charakterze zwrotnym i odpłatnym.

 

Kredyt hipoteczny na oświadczenie – postaw na platformę OneCredit.pl

 

OneCredit.pl to platforma online, która oferuje firmom najlepsze rozwiązania dotyczące finansowania celów biznesowych. Jednymi z nich są kredyty hipoteczne na oświadczenie. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne można przeznaczyć na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub planowanym przedsięwzięciem biznesowym w dowolnej branży. To korzystny produkt dla przedsiębiorstw nieposiadających historii kredytowej, czy zadłużonych. Procedura przyznawania finansowania jest uproszczona. Zapraszamy do współpracy!

 

Zapoznaj się z naszą ofertą kredytów