• Home
  • Pożyczki unijne

Pożyczki unijne dla firm


Zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i większe podmioty mają możliwość finansowania swojej działalności w ramach różnych form i źródeł kapitałowych. W przypadku braku środków własnych jednymi z dostępnych rozwiązań są programy pomocowe, fundusze europejskie i unijne pożyczki dla firm. To specjalne instrumenty polityki regionalnej (strukturalnej) Unii Europejskiej skierowane do przedsiębiorstw krajów członkowskich. Dzięki nim można zrealizować projekt inwestycyjny, dokonać zakupu maszyn i urządzeń lub zmodernizować halę produkcyjną. OneCredit.pl to bezpieczna i profesjonalna platforma online, która pomaga pozyskiwać dodatkowe środki na rozwój z rynku bankowego i pozabankowego. Oferujemy praktyczne narzędzia do oceny zdolności kredytowej i oszacowania kosztów.

 

Pożyczki unijne

 

Pożyczki unijne dla firm – świetne źródło finansowania działalności biznesowej

 

Przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystują różne formy wewnętrznego i zewnętrznego finansowania działalności. Wstąpienie do Unii Europejskiej otworzyło krajowym organizacjom biznesowym zarówno dostęp do jednolitego rynku europejskiego, jak i umożliwiło korzystanie z pożyczek unijnych dla firm, dotacji bezzwrotnych czy funduszy pomocowych.

 

Z tej szerokiej oferty mogą korzystać podmioty działające w każdym sektorze (branży, gałęzi) gospodarki. Dotyczy to zarówno wieloosobowych organizacji i spółek, jak i jednoosobowych podmiotów świadczących profesjonalne usługi. Lekarze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, biegli rewidenci, fizjoterapeuci, architekci i pozostałe osoby fizyczne wykonujące wolne zawody mogą składać wnioski o pożyczki unijne dla firm.

 

Unijna pożyczka – alternatywna metoda realizowania celów strategicznych firmy

 

W strategii działania organizacji gospodarczej istotną kwestią jest właściwe planowanie finansów. Obejmuje to możliwości pozyskania kapitału przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki dziedziny, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Powstanie i rozwój każdej firmy związane są z posiadaniem środków finansowych, które mogą pochodzić z rozmaitych źródeł (kredytów, pożyczek unijnych, dotacji budżetowych, emisji akcji, leasingu itp.).

 

Do wewnętrznych zasobów pieniężnych zalicza się środki finansowe wygenerowane przez sam podmiot, które z reguły pochodzą zarówno z przekształceń majątkowych (bieżące wpływy, fundusz amortyzacyjny, sprzedaż majątku), jak i kapitałowych (zysk zatrzymany, fundusze celowe, rezerwy). Przy zewnętrznym finansowaniu zasoby pochodzą z otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa. Przykładem są unijne pożyczki dla firm.

 

Pożyczka unijna z OneCredit.pl – szansa na rozwój firmy

 

Zamiast ubiegać się o kredyt w sformalizowanej i często długotrwałej procedurze bankowej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z instytucji pożyczki unijnej. Od wielu lat wspieramy działalności gospodarcze rodzimych przedsiębiorców z różnych branż. Wszystkich zainteresowanych rozwojem firmy zapraszamy do kontraktu telefonicznego lub mailowego. Z platformą OneCredit.pl zwiększysz szansę na osiągnięcie sukcesu w biznesie!

 

Zapoznaj się z naszą ofertą pożyczek