PN - PT 9:00 - 17:00

Stawka WIRON a WIBOR


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik, który do 2023 roku był głównym punktem odniesienia dla oprocentowania wielu produktów finansowych w Polsce, w tym kredytów hipotecznych. Stanowi on średnią stóp procentowych, po jakiej banki są gotowe udzielić pozyczek innym bankom na rynku międzybankowym. WIBOR jest oparty na deklaracjach banków, które niekoniecznie muszą odzwierciedlać rzeczywistość, co otwiera pole do potencjalnych manipulacji.

 

WIRON (Warsaw Interbank Overnight Rate) natomiast, wprowadzony jako odpowiedź na globalne zmiany w sektorze bankowym, to stopa referencyjna oparta na faktycznych transakcjach międzybankowych, a nie na deklaracjach banków. Z założenia, ma ona być bardziej odporna na manipulacje i odzwierciedlać rzeczywiste warunki na rynku międzybankowym. WIRON, jako stopa oparta na transakcjach, ma przyczynić się do większej stabilności i przejrzystości rynku finansowego.

 

Zmiana z WIBOR na WIRON to ważny krok dla sektora finansowego. Oznacza ona większą stabilność, rzetelność oraz zgodność z międzynarodowymi standardami. Nie jest to jednak proces prosty - wymaga wielu technicznych zmian w systemach bankowych oraz porozumienia między różnymi uczestnikami rynku. Mimo to, w przyszłości może to przynieść korzyści zarówno dla banków, jak i dla konsumentów, poprzez zwiększenie zaufania do systemu finansowego i lepsze odzwierciedlenie rzeczywistych warunków na rynku.

KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!