Gwarancja COSME

PLG COSME możne stanowić skuteczny oręż dla przedsiębiorców w walce z kryzysem. Program umożliwia otrzymanie przez przedsiębiorstwa poświadczenie spłat kredytów (zarówno inwestycyjnych, jak i obrotowych). Oznacza to, że koszty kredytów mogą być niższe aż o połowę, niż w przypadku kredytów klasycznych.

Poznaj gwarancje COSME, jakie udziela Bank Gospodarstwa Krajowego do kredytów, będąc poręczycielem 80% spłaty kredytu. PLG COSME to program unijny, mający na celu wsparcie mirko-, małych i średnich przedsiębiorstw.