Kredyty DE MINIMIS


Lista postów

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.

Opis kategorii

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą i należą do sektora MŚP. Gwarancja nie tylko ułatwia dostęp do finansowania kredytu, ale jest też podstawą do uzyskania kredytu na korzystnych warunkach.

 

Jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Jest ona zależna od wielkości pomocy de minimis jaką przedsiębiorca już otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

 

Dla kredytów na bieżącą działalność firmy (obrotowych) gwarancja de minimis może być udzielona na maksymalnie 27 miesięcy. Zabezpiecza ona do 60 proc. pożyczonej kwoty kapitału. Preferencyjna opłata za gwarancję wynosi 0,5 proc. od kwoty gwarancji w stosunku rocznym. Dla kredytów inwestycyjnych - możliwy jest dłuższy okres gwarancji - do 99 miesięcy.

 

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie są związane z koniecznością realizacji określonego celu. Nie mogą być natomiast przeznaczone m.in. na:

 

  • Inwestycje kapitałowe,
  • zakup instrumentów finansowych,
  • zakup wierzytelności,
  • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

WARTO SIĘGNĄĆ PO GWARANCJĘ DE MINIMIS

 

Gwarancja de minimis sprawia, że kredyt jest dostępny także dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub takich, którzy nie mają wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu. Kredyty z gwarancją są dostępne za pośrednictwem oddziałów banków kredytujących, w tym sieci banków spółdzielczych (listę banków można znaleźć na stronie internetowej www.bgk.pl). Wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku, który udziela kredytu z gwarancją BGK.

 

Kredyt z gwarancją de minimis jest tańszy niż kredyty komercyjne – ma niższą marżę i prowizję. Dokumentowanie we współpracy z bankiem kredytującym jest stosunkowo proste.

Napisz do nas

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.