PN - PT 9:00 - 17:00

Jaka różnica pomiędzy stawką WIBOR 6M a 12M?


WIBOR 6M i 12M

Stawka WIBOR to jedna z kluczowych stóp procentowych w Polsce, która ma wpływ na wiele aspektów naszego życia finansowego, w tym na koszt kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych czy firmowych. Jednym z podstawowych wariantów stawki WIBOR są WIBOR 6M i 12M, które różnią się od siebie przede wszystkim okresem, na którym są wyliczane i stosowane.

 

WIBOR 6M to średnia ważona stóp procentowych oferowanych przez największe polskie banki na depozyty międzybankowe o okresie 6 miesięcy. Oznacza to, że odzwierciedla koszt pozyskania finansowania na 6 miesięcy. Z kolei WIBOR 12M to średnia ważona stóp procentowych oferowanych przez te same banki na depozyty o okresie 12 miesięcy, co oznacza, że odzwierciedla koszt pozyskania finansowania na rok.

 

W praktyce oznacza to, że WIBOR 6M i 12M są wykorzystywane w różnych instrumentach finansowych. Na przykład, kredyty hipoteczne zwykle korzystają z WIBOR 6M, ponieważ są udzielane na dłuższy okres niż kredyty konsumpcyjne, ale krótszy niż obligacje, które korzystają z WIBOR 12M. WIBOR 6M jest również częściej wykorzystywany w umowach swapowych i kontraktach terminowych.

 

Różnica między WIBOR 6M a 12M wynika z faktu, że dłuższy okres finansowania zazwyczaj wiąże się z wyższym ryzykiem dla banków, co wymaga wyższej premii za ryzyko. Dlatego WIBOR 12M jest zwykle wyższy od WIBOR 6M, chyba że wystąpią okoliczności, które zmniejszą ryzyko długoterminowego finansowania, takie jak obniżka stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

 

W praktyce, stawki WIBOR 6M i 12M są wykorzystywane do ustalania oprocentowania dla różnych produktów finansowych. Przykładowo, jeśli ktoś bierze kredyt hipoteczny, bank może zaoferować mu oprocentowanie wynoszące WIBOR 6M + marża. To oznacza, że koszt kredytu będzie zależał od WIBOR 6M, która jest aktualizowana co 6 miesięcy.

 

Różnica między stawką WIBOR 6M a 12M polega na okresie, na którym są wyliczane i stosowane. WIBOR 6M odzwierciedla koszt pozyskania finansowania na 6 miesięcy, a WIBOR 12M odzwierciedla koszt pozyskania finansowania na rok. WIBOR 12M zwykle jest wyższy od WIBOR 6M, ponieważ dłuższy okres finansowania wiąże się z większym ryzykiem dla banków i zazwyczaj wymaga wyższej premii za ryzyko.

 

Ostatecznie, wybór między WIBOR 6M a 12M zależy od potrzeb i celów finansowych, a także od indywidualnej sytuacji finansowej każdej osoby. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować koszty i korzyści związane z wyborem odpowiedniego instrumentu finansowego.

KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!