PN - PT 9:00 - 17:00

Wsparcie de minimis dla przedsiębiorców


 

Czym jest wsparcie de minimis? Kto może z niego korzystać?

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Ta forma wsparcia ma szeroki zasięg. Dotyczy zarówno środków pozyskanych z UE, jak i krajowych. Z pozyskanych funduszy można opłacić szkolenia dla specjalistów (np. lekarzy, prawników), jak i różne inwestycje w firmie.

Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.  Nie wszystkie jednak sektory biznesu mogą ubiegać o tę formę wsparcia. Wykluczone są takie działy, jak te zajmujące się produkcją i przetwarzaniem płodów rolnych, przemysłem węglowym oraz rybołówstwem. Jednak, tymczasowo, o wsparcie de minimis mogą się ubiegać producenci rolni.


Warunki skorzystania z pomocy de minimis


Każdy podmiot starający się o wsparcie de minimis musi przestrzegać przyjętych limitów pomocy. Jeżeli przedsiębiorcy starają się o ponowne wsparcie, muszą udokumentować świadczenie uzyskane za pierwszym razem. Wymagane jest uzasadnienie, dlaczego starają się ponownie o środki z de minimis. Jako argument można wskazać np. nieustanny rozwój firmy, który przyczynia się do zwiększania ilości miejsc pracy. Ma to szczególne znaczenie na obszarach z ponadprzeciętną skalą bezrobocia. Z praktycznego punktu widzenia, wsparcie de minimis występuje pod różną postacią. Bez względu na to, skąd pochodzą środki finansowe, należy stosować się do limitów unijnych.


Gwarancja w ramach de minimis


Gwarancja de minimis jest swego rodzaju zabezpieczeniem kredytu – obrotowego albo inwestycyjnego. W przypadku, gdy przedsiębiorca ma problem z terminową spłatą zaciągniętego zobowiązania, Bank Gospodarstwa Krajowego bierze na siebie odpowiedzialność jego spłaty maksymalnie do 80 proc. (a nawet, w ramach wsparcia w czasie pandemii: 80%) wartości kredytu. Okres gwarancyjny wynosi 75 miesięcy, a w przypadku kredytu inwestycyjnego – nawet do 99 miesięcy. Od przedsiębiorcy pobierana jest jedynie niewielka opłata preferencyjna.


Słabe strony de minimis  


Środki przyznane w ramach de minimis nie mogą być wykorzystane na inwestycje kapitałowe, uregulowanie wierzytelności czy obrót instrumentami finansowymi.   


Mocne strony de minimis


  • Po pierwsze, z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy młodzi, którzy posiadają stosunkowo krótką historię kredytową.
  • Po drugie, nie jest wymagane posiadanie zabezpieczenia kredytu w postaci majątku. Jego wartość może być mniejsza niż otrzymane środki de minimis.
  • Po trzecie, ubieganie się o wsparcie nie jest trudne i skomplikowane. Wszystkie formalności realizowane są szybko, a decyzja o kredycie wydawana nawet w ciągu 24 godzin.
  • Po czwarte, przedsiębiorca uzyskuje bardzo szybko środki finansowe. W przypadku pozytywnej decyzji, w ciągu 24 godzin środki są na koncie przedsiębiorcy.


Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia w uzyskaniu kredytu dotowanego z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze wsparciem unijnym i uzyskać informację o kwalifikowalności do programu PLG COSME, złóż wniosek online lub skontaktuj się z naszym działem ds. kredytów

KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!