Kredyty dla firm

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.

PLG COSME możne stanowić skuteczny oręż dla przedsiębiorców w walce z kryzysem. Program umożliwia otrzymanie przez przedsiębiorstwa poświadczenie spłat kredytów (zarówno inwestycyjnych, jak i obrotowych). Oznacza to, że koszty kredytów mogą być niższe aż o połowę, niż w przypadku kredytów klasycznych.