Gwarancja DE MINIMIS

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.

Dowiedz się, czym jest pomoc de minimis, i gdzie możesz uzyskać tego typu wsparcie. Poznaj gwarancje de minimis, oferowane przez BGK, w ramach których udziela on gwarancji spłaty kredytu.