PN - PT 9:00 - 17:00

Jakie programy pomocowe dla przedsiębiorców oferuje BGK?


Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to dla wielu osób symbol elastyczności oraz autonomii. Chociaż w Polsce dominują przedsiębiorcy prywatni, ich codzienne potyczki z regulacjami rynku, konkurencją, zmieniającymi się modami i biurokracją, nie są godne pozazdroszczenia.

Własna firma to niezależność, ale także obowiązki i problemy. Jednym z nich jest opóźnienie w płatnościach od zleceniodawców, co może przełożyć się na brak płynności finansowe, a co za tym idzie – trudność w uzyskaniu kredytu. Każdy bank prowadzący politykę kredytowania inwestycyjnego żąda przedstawienia odpowiednich zabezpieczeń. Gdy przedsiębiorca nie ma długiej historii kredytowej, albo jego sytuacja na rynku stale się pogarsza, bank może nie być skory do pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. W takiej sytuacji pomóc może dodatkowe rozwiązanie proponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

Gwarancja de minimis – bezzwrotne dofinansowanie przedsiębiorców

 

Podstawy prawne pomocy de minimis zostały uregulowane w odpowiednim rozporządzeniu Komisji Europejskiej. O co w niej chodzi? Mówiąc najprościej: pomoc de minimis stanowi dozwolone wsparcie publiczne udzielane przez państwo. Pomoc tego typu charakteryzuje się przede wszystkim stosunkowo niską wartością, gdyż nie może ona znacząco zakłócać konkurencji ani wpływać na wymianę handlową z zagranicą. Począwszy od 2013 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ma w swojej ofercie działanie „Program gwarancji de minimis”. Jego celem nadrzędnym jest wsparcie rozwoju sektora MSP poprzez zagwarantowanie ich kredytodawcom możliwości spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Zgodnie ze statystykami BGK skorzystało z niego już ponad 140 tysięcy przedsiębiorców, a łączna wartość gwarancji i zabezpieczeń przekroczyła 142 miliony złotych. Dzięki temu rynek wzbogacił się o około 200 tysięcy miejsc pracy – biorąc pod uwagę i stanowiska nowe i te utrzymane.

 

Program PLG COSME – jak zabezpieczyć spłatę kredytu?

 

Drugim interesującym rozwiązaniem znajdującym się w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego jest Program COSME, czyli inaczej mówiąc „Program ramowy na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw”. Także  w ramach tego działania przedsiębiorcy z sektora MSP mogą uzyskać gwarancję spłaty kredytu. Aktualnie BGK realizuje taką usługę przy wsparciu 12 banków kredytujących, w tym tych największych jak Alior Bank czy PKO BP. Zasady wsparcia są bardzo preferencyjne dla podmiotów gospodarczych i co ważne: nie posiadają wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych. Podmiot może uzyskać gwarancję na okres do 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego i aż do 99 miesięcy w przypadku kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota zabezpieczenia nie może przekroczyć 600 tysięcy złotych, co w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, stanowi wysoką kwotę. Także prowizja została ustanowiona na minimalnym poziomie. Wysokość udzielanego zabezpieczenia wynosi 80% łącznej wartości kredytu. Program jest atrakcyjną ofertą dla tych przedsiębiorców, którzy wykorzystali już limity pomocy de minimis, a pragną dalej rozwijać swoją działalność.

 

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia w uzyskaniu kredytu dotowanego z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze wsparciem unijnym i uzyskać informację o kwalifikowalności do programu PLG COSME, ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE lub skontaktuj się z naszym działem ds. kredytów.

KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!