Kredyty obrotowe i inwestycyjne dla MŚP ze wsparciem rządowym


Masz pomysł na rozwój firmy, ale brak Ci środków finansowych na jego realizację? A może w wyniku opóźnień w regulowaniu należności przez kontrahentów, grozi Ci utrata płynności finansowej? Skorzystaj ze wsparcia MŚP w ramach europejskich programów rozwoju przedsiębiorczości.


Programy wsparcia finansowego, utworzone przez Komisję Europejską, mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Jeśli chcesz skorzystać z tej formy finansowania w ramach programów PLG-COSME i DE MINIMIS, masz jeszcze dwa lata, gdyż działania te są przewidziane na lata 2014-2020.

Powyższe programy wsparcia dedykowane są MŚP, czyli dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dla wielu z nich mogą stać się dźwignią rozwoju i ekspansji firmy. Warto więc rozważyć tę formę wsparcia, dopóki są programy są realizowane.


MŚP, czyli kto?


MŚP są to firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny jest niższy niż 43 mln euro. Tak szeroki zakres kwalifikowalności sprawia, że z tego typu wsparcia w uzyskaniu kredytu obrotowego lub inwestycyjnego na preferencyjnych warunkach, może skorzystać bardzo wiele firm.


Kto może skorzystać z kredytów ze wsparciem rządowym?


Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy (MŚP), istniejące na rynku przez co najmniej rok, które w ciągu ostatnich trzech lat działalności nie wyczerpały limitu wsparcia de minimis (dotacje, ulgi lub zwolnienia podatkowe przyznawane jako taki rodzaj wsparcia).

Przedsiębiorstwa, które starają się o tego typu wsparcie, muszą posiadać zdolność kredytową, ocenianą na postawie zeznania podatkowego z poprzedniego roku, a także nie mogą widnieć w Krajowym Rejestrze Dłużników.


Na czym polega gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)?


Gwarancja BGK jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu na ewentualność, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie podanym w umowie kredytowej.

Gwarancja daje bankowi udzielającemu finansowania pewność spłaty kredytu. Jest to narzędzie wsparcia MŚP, finansowane w ramach europejskich programów rozwoju przedsiębiorczości (PLGCOSME, PLD-KFG).


Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kredytów inwestycyjnych i obrotowych z gwarancją BGK, skontaktuj się z nami.