Gwarancje PLG-COSME i DE MINIMIS jako najlepsze zabezpieczenie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego


Przedsiębiorca, który korzysta z gwarancji oferowanych w programach PLG-COSME lub DE MINIMIS, ma zupełnie inne możliwości negocjacyjne względem banku, w którym stara się o kredyt firmowy, niż w przypadku tradycyjnego kredytu - bez wsparcia rządowego. Skorzystanie z gwarancji programowych umożliwia mu więc uzyskanie atrakcyjniejszego kredytowania swojej działalności.

Pisaliśmy niedawno o preferencyjnych kredytach obrotowych i inwestycyjnych, udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom, w których nie ma konieczności zabezpieczania kredytu własnym majątkiem lub przedstawiania poręczyciela, gdyż funkcję gwaranta spłaty pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jest to możliwe dzięki realizacji programu wsparcia finansowego, utworzonego przez Komisję Europejską na lata 2014-2020.

 

Możliwość tego typu finansowania jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którym zależy na wynegocjowaniu z bankiem kredytującym korzystnych warunków kredytu. Pewność spłaty kredytu (gwarantowana przez BGK) jest dodatkową kartą przetargową w negocjacjach dotyczących prowizji banku i marży kredytu, przekładając się na znaczną oszczędność dla kredytobiorców, czyli firm.

 

Czego dotyczą gwarancje udzielane w ramach PLG-COSME i DE MINIMIS (PLD-KFG)?

 

GWARANCJA PLG-COSME – program na rzecz konkurencyjność MŚP

 

 • Udzielana jest do kredytu obrotowego (także w rachunku bieżącym) oraz inwestycyjnego;
 • Maksymalna kwota kredytu może wynieść 600 000 zł;
 • Nie stanowi formy pomocy publicznej;
 • Przyznawana jest na maksymalnie 27 miesięcy do kredytów obrotowych i 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych;
 • Gwarancja obejmuje 80% kwoty kredytu;
 •  Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco.

 

GWARANCJA DE MINIMIS (PLD-KFG)

 

 • Udzielana jest do kredytu obrotowego (także w rachunku bieżącym) oraz inwestycyjnego;
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 3 500 000 zł;
 • Forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej;
 • Przyznawana na maksymalnie 27 miesięcy do kredytów obrotowych i 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych;
 • Gwarancja obejmuje do 60% kredytu;
 • Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia.

 

Jaka jest przewaga kredytu z gwarancją BGK nad zwykłym kredytem firmowym?

 

Kredyt z gwarancją spłaty BGK oferuje wyjątkowo preferencyjne warunki dla przedsiębiorcy, niemożliwe do uzyskania w przypadku tradycyjnego kredytu firmowego. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego pokrywa nawet do 80% kwoty kredytu. To właśnie dzięki temu możliwe jest negocjowanie dużo niższej kwoty marży z bankiem udzielającym pożyczki, w rezultacie czego koszty kredytu mogą być niższe nawet o połowę (w stosunku do standardowej oferty Banku).

 

Kolejnym atutem kredytów ze wsparciem rządowym jest ułatwienie procesu przyznawania kredytu i ograniczenie formalności do minimum. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmowana jest w ciągu 24 godzin na podstawie dokumentu rozliczenia podatkowego (PIT) z poprzedniego roku, a wniosek kredytowy i niezbędne dokumenty przedsiębiorca może przesłać elektronicznie.

 

Jednak jednym z najważniejszych argumentów, które decydują o dużej atrakcyjności tego typu kredytu, jest bezpieczeństwo spłaty.Przedsiębiorca nie tylko nie musi zabezpieczać kredytu własnym majątkiem, ale nie musi także przedstawiać poręczyciela kredytu, korzystając z gwarancji spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Jeśli chcesz, byśmy w ramach programów wsparcia finansowego PLG-COSME lub DE MINIMIS (PLD-KFG), wynegocjowali z bankiem najlepszą ofertę kredytową dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami.

 

Napisz do nas

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.