PN - PT 9:00 - 17:00

Czym jest pomoc de minimis i kto może z niej skorzystać?


Pomoc de minimis jest rodzajem wsparcia publicznego, które udzielane jest na podstawie programu pomocowego bądź pomocy indywidualnej dla przedsiębiorców. Jej zakres jest dość szeroki. Obejmuje ona bowiem dotacje ze środków UE oraz pomoc krajową. Miewa formę dofinansowania do szkoleń i inwestycji, umarzania podatków i odsetek ZUS czy jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Poza tym państwo niekiedy wspiera przedsiębiorców poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości czy udzielając dotacji na tzw. cele środowiskowe.

Kto może uzyskać pomoc de minimis?


Ten rodzaj pomocy skierowany jest do podmiotów gospodarczych i to z sektora firm małych oraz średnich. Skorzystać mogą z tego firmy, które chcą przekazać środki na rozwój, inwestycje, szkolenia. Nie dotyczy to jednak sektora rybołówstwa, podstawowej produkcji produktów rolnych, przetwarzania produktów rolnych, przedsiębiorców z sektora węglowego itd. Pomoc mogą natomiast otrzymać producenci rolni.


Pomoc publiczna nie może być przy tym udzielana bez wcześniejszego zatwierdzenia przez KE. Zgłoszenia nie wymaga jedynie pomoc przyznana w ciągu 3 lat, której wartość nie przekracza 200 tysięcy euro. W przypadku sektora transportowego jest to 100 tysięcy euro. Dotyczy to także firm kurierskich. Przy tym za datę przyznania pomocy uznaje się chwilę, w której firma uzyskuje prawo do przyjęcia pomocy. Wartość przeliczana jest według obecnego kursu euro. Dla rolników taka pomoc nie może przekroczyć 15 tysięcy euro w ciągu 3 lat podatkowych itd.


Jak ubiegać się o pomoc publiczną?


Podstawą jest przestrzeganie wymienionych limitów. Przedsiębiorca, który kolejny raz ubiega się o pomoc, musi udokumentować otrzymane wcześniej świadczenie i jego wysokość. Trzeba udowodnić, że pomoc finansowa przyczyni się do rozwoju firmy i stworzenia nowych miejsc pracy. W praktyce pomoc de minimis może mieć różne formy. Limity są określone przepisami unijnymi i to bez względu na źródło pochodzenia środków finansowych.


Jeśli zainteresowałą Cię tematyka wsparcia publicznego de minimis, przeczytaj także i zmianach w pomocy de minimis.

A jeśli chcesz otrzymać pomoc w pozyskaniu pomocy de minimis w postaci preferencyjnych kredytów inwestycyjnych lub obrotowych, skontaktuj się z nami.


KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!