PN - PT 9:00 - 17:00

Umowa jako jeden ze sposobów zabezpieczeń przed nierzetelnym kontrahentem


Nawiązanie współpracy z kontrahentem powinno być przez przedsiębiorcę lub firmę dokładnie przemyślane. W końcu chodzi tutaj o własny interes, który w razie nierzetelności drugiej strony stanie w obliczu zagrożenia, a nawet może doprowadzić do braku płynności finasnowej przedsiębiorstwa. Jedną z opcji zabezpieczeń przed nieuczciwie działającymi kontrahentami jest umowa, która musi być jednak stworzona w profesjonalny sposób.

Musi chronić interesy osoby, która decyduje się na jej przedstawienie drugiej stronie. W zapisie można wprowadzić również tzw. "zabezpieczenie umowy", które pozwala na zerwanie obowiązującego kontraktu w dowolnym momencie, oczywiście jeśli kontrahent wykaże się nierzetelnością i nie wykona prawidłowo postawionych mu zadań.


Zastosowanie kar umownych


Godnym polecenia wariantem jest zastosowanie w podpisywanych umowach tzw. kar umownych. Stanowią one swego rodzaju odszkodowanie za nieprawidłowo wykonane zlecenie przez drugą stronę umowy. Oczywiście taka kara nie powinna być ani zbyt wysoka, ani też zbyt niska. Wplecenie takiego punktu do umowy jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, ponieważ ułatwia otrzymanie rekompensaty od kontrahenta, z którym nie chce się już dłużej współpracować. Jeśli takiej kary nie ma w umowie, wtedy można domagać się odszkodowania jedynie na zasadach ogólnych, co może się znacznie przeciągnąć w czasie. Nie wiadomo również jakie odszkodowanie uzyska się wtedy od byłego partnera biznesowego.


Zastosowanie zadatków lub zaliczek

W umowie może się również pojawić punkt mówiący o wpłaceniu w wyznaczonym terminie:


  • zadatków
  • zaliczek


Kwoty te nie mogą być zbyt wysokie, może to być np. 20-50% procent całości lub też inna wartość. Pod tym kątem obie strony muszą się ze sobą porozumieć. Wyznaczona kwota wpłacana jest na konto firmy lub przedsiębiorcy przed wykonaniem usługi. Można zastrzec, iż w przypadku niewywiązania się z warunków umowy przez kontrahenta, zadatek pozostaje na koncie i nie jest zwracany drugiej stronie. W ten sposób doskonale zabezpiecza się swoje interesy i ponosi się mniejsze ryzyko finansowe.


Gdyby jednak firmie zdarzyły się chwilowe trudności finansowe, spowodowane nieterminowym regulowaniem należności przez kontrahentów, warto pamiętać o możliwości wzięcia preferencyjnego kredytu, który można wykorzystać na opłacenie bieżących spraw. Szczególnie atrakcyjne są kredyty, które są udzielane w ramach projektów unijnych, mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i posiadające gwarancję spłaty, oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!