Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w firmie

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility) oznacza postawę firmy wobec otoczenia, w którym funkcjonuje. Troska o społeczność może przybierać różne formy. Będzie nią np. sponsorowanie zawodów sportowych, dofinansowanie osób niepełnosprawnych, fundowanie grantów na projekty realizowane lokalnie, ale także działania dotyczące ochrony środowiska.

Żadna firma nie istnieje w próżni, w oderwaniu od kontekstu społecznego. Każde przedsiębiorstwo posiada pracowników, którzy żyją w określonym miejscu, mają rodziny, znajomych, sąsiadów. Ma swoją siedzibę w określonym miejscu, gdzie płaci podatki i współpracuje z innymi podmiotami gospodarczymi.Korzyści z realizowania CSR w firmie

Każda firma funkcjonuje w kontekście społecznym. Jej podstawa wobec spraw ważnych lokalnie – nie tylko może zmienia rzeczywistość, ale też może przynieść firmie sporo korzyści. Oto kilka z nich...


Wizerunek firmy

Firma, która angażuje się w lokalne sprawy, zaczyna istnieć w świadomości społeczności. Postrzegana jest pozytywnie, a mieszkańcy chętnie korzystają z jej usług. Większa rozpoznawalność przekłada się na wiele obszarów firmy, zarówno na sprzedaż, marketing, jak i obszar HR.


Firma przyjazna pracownikom

Przedsiębiorstwo realizujące działania w ramach polityki CSR, postrzegane jest jako przyjazne miejsce pracy. Każdy chce pracować w miejscu, które dba o swoich pracowników, środowisko i społeczność. Miejscu, w którym "liczą się ludzie, a nie liczby".


Wpływ na otoczenie

Wszyscy żyjemy w określonym środowisku i wszyscy mamy na nie wpływ. Firma, która stara się je chronić i podejmuje aktywne działania na jego rzecz, może odczuwać dumę z tego, że ma realny wpływ na ochronę środowiska. Tym samym dba nie tylko o aktualne, ale i przyszłe pokolenia.


Obecność w mediach

Realizowanie działań społecznie zaangażowanych przyciąga uwagę mediów. Jest to efekt uboczny zaangażowania firmy, jednak mający niebagatelny wpływ na wizerunek i popularność przedsiębiorstwa. Dzięki zaangażowaniu w działania CSR, firma może liczyć na zainteresowanie mediów i przedstawienie jej w pozytywnym świetle, w kontekście działań dla społeczności.


Działania CSR, wciąż jeszcze nie dość doceniane w naszym kraju, stają się na szczęście coraz bardziej powszechne i popularne w Polsce. Doświadczenie firm, które w swoją strategię działań wpisują CSR, pokazuje, że aktywność ta przekłada się na popularność i rozwój firmy.

Napisz do nas!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.