Progi podatkowe w 2020 roku

Progi podatkowe w 2020 roku ulegną diametralnym zmianom. Zdecydowanie zmieni się aktualna skala podatkowa PIT. Ministerstwo Finansów zatwierdziło, iż podatnicy do 26. roku życia otrzymają zerową stawkę PIT, natomiast dochody uzyskiwane z pracy do kwoty 42 764 zł będą opodatkowane 17% stawką. Obecnie stawka ta wynosi 18 procent. 

Co konkretnie się zmieni?

 

Podatki mają ogromny wpływ na końcowy budżet państwa, dlatego też są rzetelnie egzekwowane przez właściwe do tego organy. W 2019 roku pierwszy próg podatkowy (do kwoty 85 528 zł) wynosił 18 procent. Przekroczenie tych dochodów oznaczało wejście na drugi próg podatkowy (w wysokości 32 procent). Ciekawostką jest jednak fakt, iż przekroczenie pierwszego progu nie oznaczało, iż podatnik musi zapłacić wyższą stawkę od całości dochodów, a jedynie od tej części, która przekraczała kwotę 85 528 złotych.

W 2020 roku obowiązywać będą zupełnie nowe zasady.

 

Podatników mieszczących się w przychodach sięgających do 42 764 zł obowiązuje 17-procentowa stawka PIT. Całkowitą nowością jest jednak zerowy PIT dla młodych, dzięki czemu w kieszeni najmłodszych Polaków zostanie dużo więcej pieniędzy. Stawka ta obowiązuje wszystkie osoby, niezależnie od tego, na ilu etatach pracują. Godnym odnotowania jest również fakt, że zerowa ulga PIT nie zwalnia młodych podatników od płacenia składek ZUS oraz NFZ.

 

Więcej pieniędzy w portfelach

 

Zerowy PIT obowiązuje od 1 października 2019 roku, jednak jeśli młodzi podatnicy chcą skorzystać z tego rozwiązania jeszcze w 2019 roku muszą wypełnić specjalne oświadczenie. W innym przypadku ulga będzie ich obowiązywała dopiero od 2020 roku. Nie wypełniając wskazanego oświadczenia podatnikom pobierane będą dotychczasowe zaliczki, zgodnie z wcześniejszymi regulacjami, a zwrot otrzyma się w 2020 roku. Nowe zmiany to jednak bardzo dobra wiadomość dla osób do 26. roku życia, ponieważ pozwoli im to na zaoszczędzenie większej sumy pieniędzy. Eksperci szacują, iż takie zmiany kosztować będą rząd około 5,3 miliarda złotych. 

Napisz do nas!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.