PLG COSME jako oręż przedsiębiorców w walce z kryzysem

Z inicjatywy Komisji Europejskiej (i jej Planu Inwestycyjnego dla Europy) powstał kompleksowy program gwarancji dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych - PLG COSME. W założeniu program ma zwiększyć konkurencyjność sektora MŚP i zapewnić niezbędne wsparcie przedsiębiorstwom. Firmy z sektora MŚP są kluczowe w europejskiej gospodarce, zapewniają aż 85% wszystkich nowopowstałych miejsc pracy. Pomoc Unii Europejskiej ma uwolnić drzemiący w firmach potencjał rozwoju.

PLG COSME możne stanowić skuteczny oręż dla przedsiębiorców w walce z kryzysem. Przedsiębiorstwa korzystające z programu mogą zwiększyć skalę działalności, przy jednocześnie mniejszym ryzyku. Na program przeznaczono aż 2,3 miliarda euro. Program jest nadzorowany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). O zabezpieczenie mogą ubiegać się również rolnicy indywidualni i spółki jednoosobowe.

 

Program umożliwia otrzymanie przez przedsiębiorstwa poświadczenie spłat kredytów (zarówno inwestycyjnych, jak i obrotowych). Oznacza to, że koszty kredytu mogą być niższe aż o połowę – od kredytów klasycznych. Oferta powinna być bardzo atrakcyjna dla podmiotów bez odpowiednio wysokich majątków. Przedsiębiorcy nie muszą więc zastawiać majątku jako zabezpieczenie kredytu. Prowizja za przyznanie gwarancji jest symboliczna, a maksymalna wysokość kredytu na rok wynosi 600 tysięcy złotych. Dla kredytów obrotowych gwarancja przyznawana jest do 27 miesięcy, a inwestycyjnych do 99 miesięcy.

 

Polskie przedsiębiorstwa korzystające z programu PLG COSME mogą liczyć na gwarancje z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do 80% wartości kredytu. Warto wskazać, że program nie jest formą pomocy publicznej w rozumieniu prawa. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne i może nastąpić nawet w 36 godzin.

 

Ze współpracy BGK, EBI oraz aż jedenastu banków kredytujących - skorzystało już wiele tysięcy przedsiębiorstw. Otrzymanie pozytywnej decyzji banku dot. kredytu, de facto może oznaczać, że kredytobiorca spełnia wymagania do otrzymania gwarancji z COSME. Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny „in blanco” kredytobiorcy. Trzeba pamiętać, że kredyt może uzyskać zabezpieczanie tylko w wybranych bankach, oto one:

 

 

  • Alior Bank,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • Bank Pekao (razem z dawnym Idea Bankiem),
  • BNP Paribas Bank Polska,
  • Deutsche Bank Polska,
  • ING Bank Śląski,
  • mBank,
  • PKO Bank Polski,
  • Santander Bank Polska,
  • SGB-Bank.

 

 

W programie uczestniczą również wybranie banki spółdzielcze. 

 

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia w uzyskaniu kredytu dotowanego z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze wsparciem unijnym i uzyskać informację o kwalifikowalności do programu PLG COSME, ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE lub skontaktuj się z naszym działem ds. kredytów - KONTAKT

Napisz do nas!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.