Max kwota gwarancji to 1,5 mln zł

Gwarancja obejmuje 80% kwoty kredytu

Udzielenie gwarancji jest bezpłatne

Max okres gwarancji to 75 miesięcy

 • Home
 • > Kredyt unijny DE MINIMIS

Kredyt unijny z gwarancją DE MINIMIS


Dowiedz się, czym jest pomoc de minimis, i gdzie możesz uzyskać tego typu wsparcie. Poznaj gwarancje de minimis, oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach których udziela on gwarancji spłaty kredytu.

Kredyt unijny na dowolny cel

[de minimis]

Maksymalna kwota 450 000 PLN
Okres spłaty 96 miesięcy
Marża Banku od 0,5%
 • Ze wsparciem unijnym DE MINIMIS
 • Możliwe wakacje kredytowe (9msc)
 • Decyzja kredytowa on-line

Zalety oferty

 

 • Wysoka kwota kredytu - 450 000 PLN
 • Obniżone oprocentowanie (od 2,46%)
 • Wysoka przyznawalność 
 • Dobrowolne ubezpieczenie spłaty kredytu
 • Wniosek i proces kredytowy 100% on-line
 • Decyzja kredytowa nawet tego samego dnia
 • Nie wymagamy faktur potwierdzających wykorzystanie środków
 • Dowolny cel kredytu

Wymagane dokumenty

 

 • PIT 2010 i 2021, Wyniki za okres bieżący
 • Niezalegania z ZUS i US i uruchomienia kredytu

Złóż wniosek online lub telefoniczniePoznaj decyzję kredytową


Umów się na podpisanie umowy kredytowej

Poznaj szacunkową ratę

Sprawdź wysokość miesięcznej raty kredytu z gwarancją spłaty DE MINIMIS. Wyliczenia mają charakter szacunkowy dla Klientów bardzo dobrym scoringiem (brak opóźnień, dobry BIK, mała ilość zapytań)


Kredyt z gwarancją DE MINIMIS

 

Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

 

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Czym jest Gwarancja de minimis?

 

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

 

Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Instytucji Kredytowej procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Instytucja Kredytująca podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczając go gwarancją de minimis.

Korzyści dla przedsiębiorców

 

 • dostępność kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem,
 • nie musisz zastawiać majątku na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w instytucji kredytującej jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu - niższe oprocentowanie lub prowizja,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.

Wyłączenia celowe:

 

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • inwestycje kapitałowe;
 • zakup instrumentów finansowych;
 • zakup wierzytelności;
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dane statystyczne (30 listopada 2021 r.)

Udzielone gwarancje de minimis 120,784 mld zł
Kredyty zabezpieczone gwarancją 193,689 mld zł
Skorzystało z programu 216 709 przedsiębiorców

Podstawowe wymagania

Sprawdź czy spełniasz podstawowe wymagania do uzyskania kredytu z gwarancją de minimis. W razie pytań, skontaktuj się z naszym specjalistą 12 200 50 08 lub prześlij zgłoszenie.


Okres prowadzenia firmy
Wiek kredytobiorcy
Dokumenty finansowe
Wymagania prawne

Masz pytania?

Być może odpowiedź znajdziesz w tej sekcji. A jeśli nie – zapraszamy do kontaktu!