PN - PT 9:00 - 17:00

 • Home
 • > Kredyt unijny DE MINIMIS

Kredyt unijny z gwarancją DE MINIMIS

Dowiedz się, czym jest pomoc de minimis, i gdzie możesz uzyskać tego typu wsparcie. Poznaj gwarancje de minimis, oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach których udziela on gwarancji spłaty kredytu.


Kredyt unijny na dowolny cel

[de minimis]

Maksymalna kwota 450 000 PLN
Okres spłaty 96 miesięcy
Marża Banku od 0,5%
 • Ze wsparciem unijnym DE MINIMIS
 • Możliwe wakacje kredytowe (9msc)
 • Decyzja kredytowa on-line

Zalety oferty

 

 • Wysoka kwota kredytu - 450 000 PLN
 • Obniżone oprocentowanie (od 2,46%)
 • Wysoka przyznawalność 
 • Dobrowolne ubezpieczenie spłaty kredytu
 • Wniosek i proces kredytowy 100% on-line
 • Decyzja kredytowa nawet tego samego dnia
 • Nie wymagamy faktur potwierdzających wykorzystanie środków
 • Dowolny cel kredytu

Wymagane dokumenty

 

 • PIT 2010 i 2021, Wyniki za okres bieżący
 • Niezalegania z ZUS i US i uruchomienia kredytu

Złóż wniosek online lub telefoniczniePoznaj decyzję kredytową


Umów się na podpisanie umowy kredytowej

Poznaj szacunkową ratę

Sprawdź wysokość miesięcznej raty kredytu z gwarancją spłaty DE MINIMIS. Wyliczenia mają charakter szacunkowy dla Klientów bardzo dobrym scoringiem (brak opóźnień, dobry BIK, mała ilość zapytań)


Kredyt z gwarancją DE MINIMIS

 

Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

 

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Czym jest Gwarancja de minimis?

 

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

 

Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Instytucji Kredytowej procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Instytucja Kredytująca podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczając go gwarancją de minimis.

Korzyści dla przedsiębiorców

 

 • dostępność kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem,
 • nie musisz zastawiać majątku na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w instytucji kredytującej jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu - niższe oprocentowanie lub prowizja,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.

Wyłączenia celowe:

 

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • inwestycje kapitałowe;
 • zakup instrumentów finansowych;
 • zakup wierzytelności;
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Gwarancja spłaty DE MINIMIS

to jeszcze lepsze warunki kredytu


Gwarancja DE MINIMIS - czym jest?

Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Jaki jest cel programu gwarancji?

Gwarancje zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia lepszej płynności finansowej oraz wsparcia rozwoju przedsiębiorstw.

Kto udziela gwarancji?

Gwarancja spłaty kredytu, udzielana jest w ramach rządowych programów wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Co jeśli nie spłacę kredytu?

Gwarancja daje pewność jego spłaty - jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków, to 80% kwoty pozostałej kwoty, spłaci Bank Gospodartwa Krajowego. 

Korzyści dla przedsiębiorców

 • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub brakiem majątku
 • firma nie musi zastawiać własnego majątku na rzecz BGK
 • wszystkie formalności załatwiane są jednocześnie w agencji kredytowej

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji

 • wykorzystaj na dowolny cel 

Max. okres zabezpieczenia kredytu

Kredyt obrotowy 75 miesięcy
Kredyt Inwestycyjny 120 miesięcy

Max. kwota gwarancji dla firmy

Okres powyżej 5 lat 750 tys. EURO
Okres poniżej 5 lat 1.5 mln EUR

Dane z 31 lipca 2023 roku

258 627

przedsiębiorców, skorzystało z oferty kredytu z gwarancją DE MINIMIS

285 000 mld zł

kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis

188 000 mld zł

udzielonych gwarancji de minimis

Podstawowe wymagania

Sprawdź czy spełniasz podstawowe wymagania do uzyskania kredytu z gwarancją de minimis.


Okres prowadzenia firmy
Wiek kredytobiorcy
Dokumenty finansowe
Wymagania prawne

Masz pytania?

Być może odpowiedź znajdziesz w tej sekcji. A jeśli nie – zapraszamy do kontaktu!