PN - PT 9:00 - 17:00

Zasada Pareto w biznesie


Zasada Pareto pochodzi od włoskiego uczonego, Vilfredo Pareto,  który obserwując współczesne mu realia (przełom XIX i XX wieku) Włoch, zauważył, że ponad 80% majątku należy do 20% właścicieli. Dosyć szybko okazało się, że zasadę tę można stosować także w innych dziedzinach życia.

Zasada Pareto w biznesie

Na tej podstawie sformułowano zasadę, która brzmi mniej więcej tak: "80% efektów wynika z 20 % przyczyn".


Zasada Pareto w życiu codziennym


Rozejrzyjmy się wokół. Patrząc przez pryzmat powyższej zasady, zauważymy, że najczęściej korzystamy tylko z 20 % ulubionych kubków lub naczyń lub przez 80% czasu nosimy tylko 20% ubrań.


20%/80% w firmie


Zasada Pareto ma zastosowanie także w pracy. Analizując procesy biznesowe, często zauważamy, że tylko 20 % klientów generuje nam 80% zysku, a tylko 20% pracowników pozyskuje 80% kontrahentów. 20% korespondencji w skrzynce odbiorczej ma szczególną wagę, a reszta zajmuje nasz czas, ale nie wnosi nic ważnego do rozwoju firmy.


Analiza procesów w firmie w kontekście zasady Pareto


Analiza powyższych procesów może prowadzić do ciekawych wniosków i być niezwykle pomocna w optymalizacji procesów biznesowych i poprawieniu funkcjonowania firmy.


Jeśli tylko przez krótki okres czasu jesteśmy mocno efektywni w pracy, dlaczego (o ile to możliwe) nie skrócić czasu pracy?

Jeśli posiadamy tylko 20% kluczowych klientów, dlaczego nie zadbać o nich w sposób szczególny, a skutecznych pracowników nagrodzić dodatkową premią?


Jak jeszcze możemy wykorzystać zasadę Pareto?


  • Możemy oddelegwywać zadania lub korzystać z outsorcingu - skoro 80% czasu poświęcamy na niezbyt efektywne i żmudne działania, warto delegować je innym pracownikom lub zlecić na zewnątrz;
  • Skupić się na 20 % klientów, którzy generują nam największy zysk. Być może warto zrezygnować z klientów, dzięki którym mamy znikomy zysk, a poświęcamy im nieproporcjonalnie dużo pracy;


Może się okazać, że warto wzmocnić działania (reklamowe, sprzedażowe), które przynoszą nam największą efektywność.

Zasada Pareto to tylko model opisujący rzeczywistość. Nie jest złotą zasadą, ale może stać się przyczyną analizy działań i procesów w firmie, a co za tym idzie, jej rozwoju.


KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!