Wpis na listę 


nr RPK000876

Infolinia

Infolinia: 12 200 50 08


Pon - Pt: 10:00 - 18:00

Wstrzymanie programu DE MINIMIS

Z uwagi na skutki pandemii COVID-19, program zostanie wznowiony w styczniu 2021 r.

Płynność finansowa

Już wkrótce mamy dowiedzieć się o szczegółach odnośnie pakietu pomocowego dla firm, które zostały dotknięte bankructwem ze względu na walkę z koronawirusem. Natomiast Sejm zajmie się nim 25 marca. Organizacje przedsiębiorców już prezentują postulaty, jakie przygotowali, gdyż obawiają się wprowadzenia pakietu przedwcześnie, bez możliwości konsultacji.

Przedsiębiorcy pytani o największe kłopoty, jakie wiążą się z prowadzeniem firmy, najczęściej wskazują na ryzyko utraty płynności finansowej. Za przyczynę takiego stanu rzeczy zwykle podaje się nieprzychylne prawo i nierzetelność kontrahentów. Tymczasem niezapłacone na czas faktury to tylko jedna z przyczyn złej kondycji finansów przedsiębiorstwa.

  • 1
  • 2