PN - PT 9:00 - 17:00

Skąd pozyskać finanse na rozwój firmy?


Dobry pomysł na biznes nie zawsze wystarczy, aby firma funkcjonowała i rozwijała się w odpowiedni sposób. Rzeczywistość bywa brutalna i nieprzewidywalna, a środki finansowe na działalność muszą się znaleźć. Idealnym wariantem byłoby posiłkowanie się własnymi pieniędzmi, ewentualnie pożyczką od najbliższych - rodziny, przyjaciół.

Takiej możliwości jednak zazwyczaj przedsiębiorcy nie mają, stąd konieczność zwrócenia się o wsparcie do instytucji finansowych. Ponad 40% mikro i małych firm korzysta z ofert kredytowych banków.


Kredyt inwestycyjny


Kredyt inwestycyjny udzielany jest przedsiębiorstwom w celu sfinansowania zaplanowanego rozwoju. Banki z reguły nie ustalają górnej granicy kwoty finansowania, a spłata zobowiązania może być rozciągnięta nawet na 20 lat w przypadku wyboru długiego okresu kredytowania. Nierzadko wymogiem otrzymania wnioskowanej kwoty jest wkład własny. Oferty banków różnią się między sobą, także na rynku można znaleźć kredyty inwestycyjne bez konieczności sięgania do własnych środków, ale też i takie, gdzie wymagany jest wkład własny na poziomie nawet 30% wartości inwestycji.


Często (acz nie zawsze) charakterystyczna dla kredytu inwestycyjnego jest jego celowość. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwo nie może spożytkować otrzymanej kwoty w sposób dowolny, musi być ona w całości przeznaczona na rozwój firmy, a może być to m.in. nabycie:


  • nieruchomości dla firmy;
  • dodatkowej floty samochodowej;
  • licencji, praw autorskich, patentów;
  • dodatkowe zatrudnienie;
  • sprzęt komputerowy;
  • maszyny produkcyjne.


Do otrzymania tego typu kredytu niezbędne bywa przedłożenie bankowi przygotowanego biznesplanu, a także dokumentacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa. Wyjątek od tej reguły stanowią preferencyjne kredyty inwestycyjne (posiadające gwarancję spłaty udzieloną przez BGK), w których beneficjent nie musi przedstawiać biznesplanu, ani szczegółowo rozliczać wydatkowanych środków.


Kredyt obrotowy


Stosunkowo łatwo dostępny kredyt obrotowy jest instrumentem finansowym w formie pożyczki na zabezpieczenie bieżącej działalności firmy. Okres kredytowania jest zazwyczaj relatywnie krótki. Udzielenie przez bank wsparcia nie jest obwarowane wymogiem wkładu własnego. Kredyt obrotowy ma za zadanie poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa i uchronić je przed zatorami płatniczymi. Środki można przeznaczyć np. na uregulowanie bieżących zobowiązań wobec kontrahentów, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów, towarów i usług.


Warto pamiętać, iż większość banków udziela wszelkiego typu kredytów jedynie firmom, które funkcjonują już przez określony czas. Minimalny wymagany okres działalności waha się od 6 do 12 miesięcy.


Kredyt preferencyjny


Kredyt preferencyjny jest to kredyt - na lepszych niż rynkowe warunkach - na co wskazuje już sama nazwa. Korzystniejsze koszty obsługi kredytu związane są z dopłatą niektórych instytucji do kapitału czy odsetek.

Preferencyjne warunki mogą oznaczać obniżone oprocentowanie, dopłatę do kapitału, brak wymogu wkładu własnego, gwarancję spłaty udzieloną przez określoną instytucję lub bank, a także brak prowizji. Popularną formą kredytów preferencyjnych są np.kredyty dla rolników, którzy otrzymane środki przeznaczyć mogą na rozbudowę infrastruktury gospodarstwa, zakup ziemi lub niezbędnych maszyn rolniczych. 


Do tego typu kredytów należą także preferencyjne kredyty obrotowe lub inwestycyjne, realizowane w ramach projektów unijnych. Mogą z nich skorzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy, a szczególnie przedstawiciele wolnych zawodów. Otrzymują oni korzystne warunki kredytowe i wsparcie BGK w postaci udzielenia gwaracji spłaty.


Obszary wspomaganej działalności co jakiś czas ulegają zmianie. Cały czas powszechne są także oferty kredytów preferencyjnych dla firm wdrażających nowoczesne technologie, inwestycje w rozwiązania przyjazne środowisku jak np. odnawialne źródła energii, instalacje hamujące zanieczyszczanie powietrza, urządzenia energooszczędne.


Jeśli chcesz poznać ofertę preferencyjnych kredytów posiadających gwarancję spłaty BGK, skontaktuj się z naszym konsultantem.


KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!