Pomoc przedsiębiorcom w postaci Tarczy Antykryzysowej

Rząd przygotował dla polskich przedsiębiorców tzw. Tarczę Antykryzysową, dzięki której będzie można sobie poradzić z negatywnymi skutkami, spowodowanymi panującą pandemią koronawirusa. Przygotowane zostały m.in. rozmaite zmiany w podatkach.

Oto kilka najważniejszych informacji, które zawarto w Tarczy Antykryzysowej:

 

 • wydłużenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości o charakterze komercyjnym za okres od marca do maja 2020 roku - przedsiębiorcy będą mieli na to czas aż do 20 lipca 2020 roku. Z tej ulgi skorzystają wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykażą przychody minimum o 50 procent niższe, niż w poprzednim roku podatkowym,
 • wsteczne rozliczenia strat podatkowych w CIT oraz PIT - strata, którą przedsiębiorcy poniosą w 2020 roku będzie mogła zostać odliczona z dochodów, które zostały uzyskane w roku 2019,
 • możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek - tyczy się to tzw. "małych podatników". Jeśli ktoś zdecyduje się na rezygnację (za okres marzec-grudzień 2020), zaliczki miesięczne będą obliczone na podstawie bieżących dochodów,
 • przedłużenie terminu składania deklaracji CIT-8,
 • odroczenie składania deklaracji JPK_VAT dla dużych przedsiębiorstw do 1 lipca 2020 roku,
 • odroczenie konieczności zgłoszeń do CRBR do 1 lipca 2020 roku,
 • możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty wszelkich płatności i zaległości podatkowych na czas okresu stanu epidemicznego,
 • wydłużony termin przekazywania zaliczek podatkowych pobieranych od wynagrodzeń, za okres od marca do kwietnia 2020 roku,
 • możliwość skorzystania z wstrzymania postępowania egzekucyjnego (o charakterze administracyjnym), dotyczącego należności pieniężnych,
 • możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pieniężnych (do 50 procent minimalnego wynagrodzenia),
 • zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców, których przychody spadły o minimum 50 procent,
 • możliwość ubiegania się o jednorazowe świadczenie dla osób samozatrudnionych lub pracujących na umowę o dzieło i zlecenie (wysokość 2 tysiące brutto),
 • możliwość skorzystania z jednorazowej pożyczki w kwocie 5 tysięcy złotych dla właścicieli małych przedsiębiorstw, którzy w okresie sześciu miesięcy nie zwolnią swoich pracowników.

 

Jak widać tych ułatwień jest bardzo dużo, dlatego warto poczekać na szczegółowe informacje na temat starań o poszczególne ulgi, świadczenia i odroczenia. Dzięki temu duża grupa małych oraz średnich przedsiębiorców będzie mogła utrzymać swoje biznesy na rynku. 

 

Pamiętajcie także, że możecie skorzystać z preferencyjnych kredytów, które są realizowane w ramach projektów unijnych, z uproszczoną procedurą przyznawania. Skorzystanie z takiego rozwiązania pomoże Wam zachować płynność finansową w tym trudnym czasie recesji gospodarczej.

 

Napisz do nas!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.