Nowe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019


Wiadomo już, jaką kwotę składek zapłacą przedsiębiorcy w 2019 roku.

Wynosić ona będzie 1316, 97 zł. Jest to podstawowa składka ZUS dla właścicieli firm. W stosunku do 2018 roku wysokość składki wzrosła o 88,25 zł. (W 2018 roku składki ZUS wyynosiły 1228,70 zł.)

 

 

Wysokość składek ZUS w 2019

 

✔ Składka emerytalna - 558,08 zł;

✔ Składka rentowa - 228,72 zł;

✔ Składka chorobowa - 70,05 zł;

✔ Składka wypadkowa - 47,75 zł;

✔ Składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł;

✔ Składka zdrowotna - 342,32 zł.

 

 

Nowa składka zdrowotna wynosi 342,32 zł, jest więc wyższa o 22,38 zł od składki zdrowotnej w poprzednim roku. Wysokość składki zdrowotnej oblicza się na podstawie średniej krajowej z poprzedniego roku. W 2018 wynosiła ona 5071 zł.

W zależności od tego, czy przedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia, początkującym właścicielom firm przysługuje możliwość korzystania z opłacania preferencyjnych składek ZUS - przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość miesięczna preferencyjnych składek wynosi 555,89 zł.

 

 

Ulga na start

 

Od niedawna obowiązuje także tzw. "ulga na start", jest to sześciomiesięczna ulga, dzięki której początkujący przedsiębiorcy mogą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, która w 2019 roku wynosi 342,32 zł.

 

 

Mały ZUS

 

Od stycznia br. istnieje możliwość opłacania także tzw. "małego ZUS-u", który wylicza się na podstawie przychodów z 2018 roku. Czas rejestracji wyboru tej formy składek upłynął jednak 8 stycznia. Skorzystać z niej mogą jedynie Ci przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły 63 000 zł. w 2019 roku. Można z niej korzystać przez okres 36 miesięcy na przestrzeni 60 miesięcy, a więc przez trzy lata - w ciągu pięciu lat.

 

Z małego Zus-u nie mogą jednak skorzystać osoby, które:

 

✔  w roku poprzednim miały działalność gospodarczą krócej niż przez 6o dni;

✔  w 2018 roku korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT i rozliczały się w formie karty podatkowej;

✔  prowadzą działalność pierwszy rok.

 

Mały ZUS ma pomóc firmom w trudnej sytuacji finansowej i wspomóc je w rozwoju. O tym, jak jeszcze mozna przyspieszyć rozwój firmy, przeczytacie także tutaj.

 

Źródło:

1.  https://www.prawo.pl/kadry/maly-zus-dla-drobnych-przedsiebiorcow-od-1-stycznia-2019,349603.html

2.  http://www.zus.pl/

 

Napisz do nas

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.