Masz pomysł na rozwój firmy, ale brakuje Ci pieniędzy?


Prowadzenie działalności biznesowej dla każdej firmy od zawsze wiąże się z możliwością jej rozwoju, ale niesie ze sobą jednocześnie szereg niebezpieczeństw, głównie związanych z aspektem finansowym.

Miarą sprawności i skuteczności kierownictwa danego przedsiębiorstwa jest podejmowanie w określonym momencie optymalnych, właściwie zaplanowanych decyzji. Bardzo często dotyczy to aktywności w obszarze inwestycyjnym, ale także w sferze bieżącej działalności, np. w sytuacji okresowego zagrożenia utraty płynności finansowej.

 

Niezależnie od tego, czy dana okoliczność potencjalnie stwarza przedsiębiorstwu szanse rozwoju i poprawę swojej pozycji konkurencyjnej, czy też jakieś ryzyko, konieczne staje się sięgnięcie po środki finansowe. Aktualna sytuacja firmy nie zawsze pozwala jej na skorzystanie z własnych rezerw kapitałowych, bądź jest to zwyczajnie nieopłacalne. Na szczęście na rynku można znaleźć całą gamę produktów finansowych w zakresie dokapitalizowania działań przedsiębiorców.

 

Kredyt inwestycyjny

 

W przypadku potrzeby zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia inwestycyjnego, związanego z rozbudową czy modernizacją, jednym z możliwych i tańszych produktów bankowych, po jakie może sięgnąć właściciel firmy, jest kredyt inwestycyjny. Z reguły procedura poprzedzająca uzyskanie tego rodzaju kredytu, opiera się na przygotowaniu biznes planu oraz skompletowaniu dokumentów obrazujących aktualną sytuację finansową oraz prawną przedsiębiorstwa. Najczęstszą formą zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, jest wpis na hipotece majątku na rzecz instytucji udzielającej wsparcie, a niejednokrotnie również poręczenie. Wyjątkowym rodzajem kredytów inwestycyjnych są kredyty, które są realizowane w ramach projektów unijnych, dzięki czemu, procedura ubiegania się i przyznawania jest znacznie uproszczona, a gwarantem spłaty kredytu – jest instytucja państwowa. Te preferencyjne kredyty inwestycyjne mogą być wykorzystane na dowolne działania firmy.

 

Kredyt obrotowy

 

Inną formą umożliwiającą finansowanie działalności bieżącej firmy i jej rozwoju (np. zakupu półproduktów) bądź utrzymanie płynności finansowej -  jest kredyt obrotowy. Tutaj także znajdziemy kredyty, które są dofinansowane w ramach projektów unijnych, dzięki czemu są korzystne dla przedsiębiorców.

 

Wsparcie bezzwrotne

 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wsparcie bezzwrotne, dlatego też firmy nie ustają w poszukiwaniach związanych z możliwością pozyskania unijnych dotacji na różnego rodzaju przedsięwzięcia, szczególnie kiedy mają one pewien dodatkowy wymiar społeczny, ekologiczny, bądź innowacyjny. Częstym zjawiskiem jest także łączenie i wykorzystanie kilku produktów finansowych, wzajemnie się uzupełniających i torujących drogę do realizacji celów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.

 

Jeśli checesz dowiedzieć się więcej o programach wsparcia przedsiębiorstw, koniecznie skontaktuj się z naszym konsultantem: (+48) 12 200 50 08.

Napisz do nas

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.