Kredyty obrotowe i inwestycyjne dla MŚP ze wsparciem rządowym

Masz pomysł na rozwój firmy, ale brak Ci środków finansowych na jego realizację? A może w wyniku opóźnień w regulowaniu należności przez kontrahentów, grozi Ci utrata płynności finansowej? Skorzystaj ze wsparcia MŚP w ramach europejskich programów rozwoju przedsiębiorczości.

Programy wsparcia finansowego, utworzone przez Komisję Europejską, mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Jeśli chcesz skorzystać z tej formy finansowania w ramach programów PLG-COSME i DE MINIMIS, masz jeszcze dwa lata, gdyż działania te są przewidziane na lata 2014-2020.

 

Powyższe programy wsparcia dedykowane są MŚP, czyli dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dla wielu z nich mogą stać się dźwignią rozwoju i ekspansji firmy. Warto więc rozważyć tę formę wsparcia, dopóki są programy są realizowane.

 

MŚP, czyli kto?

 

MŚP są to firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny jest niższy niż 43 mln euro. Tak szeroki zakres kwalifikowalności sprawia, że z tego typu wsparcia w uzyskaniu kredytu obrotowego lub inwestycyjnego na preferencyjnych warunkach, może skorzystać bardzo wiele firm.

 

Kto może skorzystać z kredytów ze wsparciem rządowym?

 

Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy (MŚP), istniejące na rynku przez co najmniej rok, które w ciągu ostatnich trzech lat działalności nie wyczerpały limitu wsparcia de minimis (dotacje, ulgi lub zwolnienia podatkowe przyznawane jako taki rodzaj wsparcia).

 

Przedsiębiorstwa, które starają się o tego typu wsparcie, muszą posiadać zdolność kredytową, ocenianą na postawie zeznania podatkowego z poprzedniego roku, a także nie mogą widnieć w Krajowym Rejestrze Dłużników.

 

Na czym polega gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)?

 

Gwarancja BGK jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu na ewentualność, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie podanym w umowie kredytowej.

 

Gwarancja daje bankowi udzielającemu finansowania pewność spłaty kredytu. Jest to narzędzie wsparcia MŚP, finansowane w ramach europejskich programów rozwoju przedsiębiorczości (PLGCOSME, PLD-KFG).

 

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kredytów inwestycyjnych i obrotowych z gwarancją BGK, skontaktuj się z nami.

 

 

Napisz do nas!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.