Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na nowe stanowisko pracy?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje pracodawcom różnorodne dofinansowania (jak np. dofinansowania do kosztów zatrudnienia ON), dzięki czemu w firmach wzrasta liczba zatrudnień osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim tyczy się to przyznania dodatkowych środków pieniężnych na stworzenie nowego stanowiska pracy dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale też jego wyposażenia. Uzyskanie dofinansowania nie jest trudnym procesem, wystarczy spełnić kilka wymogów, a pieniądze znajdą się na koncie pracodawcy.

Jakie kroki należy wykonać?

 

PFRON oferuje dotację dla pracodawców, którzy wykażą się wyrozumiałością i zaangażowaniem w realizowanym przez siebie projekcie. Dana osoba musi zobowiązać się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres minimum 36 miesięcy. W tym czasie nie może jej zwolnić. Zatrudnienie w tym przypadku obejmuje charakter umowy o pracę, a nie umowy cywilnoprawnej. To bardzo istotne, ponieważ większość pracodawców nie zdaje sobie z tego sprawy. W przypadku złamania tych postanowień, pracodawca musi zwrócić do PFRON całość otrzymanego wsparcia finansowego, inaczej czekają go bardzo poważne sankcje karne. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest również pozytywna opinia z Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Przedstawiciele PIP muszą stwierdzić, że nowe stanowisko oraz jego wyposażenie nadają się w stu procentach do przyjęcia osoby niepełnosprawnej.

 

Jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania z PFRON?

 

Procedura uzyskania dofinansowania z PFRON nie jest zbyt skomplikowana. Zainteresowani pracodawcy muszą przede wszystkim:

 

  • złożyć odpowiedni wniosek (składa się go u starosty), zazwyczaj robi się to przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy (PUP),
  • podpisać umowę ze starostą,
  • odpowiednio wykorzystać środki finansowe.

 

Ważne jest jednak to, aby pracodawca dopełnił wszystkich zobowiązań wynikających z podpisanej umowy, nie narażając się przy tym na żadne szkody finansowe lub też karne. Dzięki takim działaniom ze strony PFRON coraz większa liczba osób niepełnosprawnych może liczyć na udział w procesie aktywizacji zawodowej. 

 

Dotacja z PFRON nie jesty jedynym sposobem na utworzenie nowego miejsca pracy dla Osoby Niepełnosprawnej. Jesli nie chcesz czekać zbyt długo i chcesz zmniejszyć ilość formalności, możesz skorzystać z preferencyjnych kredytów realizowanych w ramach projektów unijnych. Dzięki tak uzyskanym środkom możesz utworzyć nowe stanowisko pracy, a do PFRONu zwrócić się o częściowy zwrot kosztów zatrudnienia pracownika.

Napisz do nas!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Poznaj swoją ofertę kredytu!

Większość klientów wypełnia wniosek w 2 minuty. Ponad 90% otrzymuje odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Bogatsi o wiedzę, jak w praktyce wygląda rzeczywistość pandemiczna, wiemy, że najlepiej w niej radzą sobie te firmy, które potrafiły szybko zareagować na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu.

Pandemia COVID-19 przejdzie do historii jako przykład „czarnego łabędzia” – czegoś, co wydawało się niemożliwe, było całkowicie niespodziewane. Niewiele firm mogło się przygotować na to, co wydarzyło się w ostatnim roku, a jednak każda z nich musiała sobie poradzić…

W ramach Programu Pomocowego BGK zostały wprowadzone zmiany dot. kredytów z gwarancjami de minimis i COSME. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i mają na celu zminimalizować negatywne skutki pandemii w rozwoju firm.

De minimis to rodzaj wsparcia publicznego, które przeznaczone jest dla firm w ramach pomocy publicznej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy małych oraz średnich firm, które kładą nacisk na szkolenia oraz nowe inwestycje.