PN - PT 9:00 - 17:00

Dofinansowania kosztów zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych


Zazwyczaj dużo piszemy o dofinansowaniach firmy w ramach unijnych programów wsparcia przedsiębiorstw.

Tym razem poruszamy temat o wiele bardziej społecznie doniosły, bo dotyczący zatrudniania osób, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Jakiś czas temu  na naszym firmowym fanpage’u na Facebooku poruszyliśmy temat dofinansowań do zatrudnienia osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ilość komentarzy niezwykle nas poruszyła, a także pokazała nam, że temat dofinansowań nie jest szeroko znany, mimo, że dofinansowania realizowane są od wielu lat przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).


Nie tylko wielu pracodawców nie posiada odpowiedniej wiedzy o możliwości częściowego zwrotu kosztu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, ale także ON (osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności) bardzo często nie słyszały o takiej opcji. Tymczasem wiedza na temat dofinansowań i zwrotów może stać się dodatkowym bodźcem, zarówno dla pracodawców, by mogli tworzyć nowe stanowiska pracy i zatrudniać osoby z orzeczeniami, ale także bodźcem dla pracowników, którzy o posiadanej niepełnosprawności mogą mówić już na rozmowie kwalifikacyjnej i wskazać dodatkowe korzyści, jakie będzie miał pracodawca, decydując się na ich zatrudnienie.


Szczegółowe informacje na temat dofinansowań do zatrudnienia ON znajdują się tutaj.Od czego zależą kwoty dofinansowania z PFRON


Cytując za PFRON, kwota miesięcznego dofinansowania zależy od:


1. „Stopnia niepełnosprawności pracownika:


 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.


Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono:


 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).


Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.”


2. Wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego;

Typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony oraz wysokości kosztów płacy.


 Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:


 • 75 % poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą;
 • 90 % poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej."


Wielkość firmy a rodzaj dofinasnowania kosztów zatrudnienia

Warto rozróżniać możliwości dofinansowania kosztów pracowniczych ON w zależności od wielkości firmy.


 • Otóż firmy, które zatrudniają poniżej 25 pracowników, mogą uzyskać częściowy zwrot kosztów zatrudnienia wszystkich osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z wytycznymi podanymi wcześniej.
 • Tymczasem firmy, które zatrudniają powyżej 25 pracowników (w przeliczeniu na etat) mogą uzyskać tzw. zwolnienie z obowiązku wpłat składek na PFRON, a dopiero zatrudnienie co najmniej 6% pracowników niepełnosprawnych umożliwia im staranie się o dofinansowanie do kosztów zatrudnienia. Mając cały czas na względzie, że można uzyskać aż do 75% zwrotu kosztu zatrudnienia – warto takie działania włączyć na stałe w politykę firmy.Pozafinansowe korzyści z zatrudnienia ON


Jednak pamiętajmy, zatrudnienie osób posiadających orzeczenia, to nie tylko finansowy zysk.

To przede wszystkim danie szansy na pracę osobom, które jej szczególnie potrzebują. Praca sprawia, że mogą uczestniczyć w życiu społecznym , realizować swoje plany i marzenia, czuć się potrzebnymi. ON należą do osób mocno zmotywowanych i oddanych swojej pracy, będąc jednymi z lojalniejszych pracowników.


Warto wspomnieć, że zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – jest działaniem, które szczególnie integruje zespół pracowników, dzięki temu postrzegających firmę jako bardziej przyjazną i troszczącą się o zespół.Źródła:

1.      https://www.pfron.org.pl/…/dofinan…/wysokosc-dofinansowania/

2.      https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/warunki-ubiegania-sie-o-dofinansowanie/

3.      https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/najczesciej-zadawane-pytania-faq/


KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

 • Uproszczone procedury
 • Bez BIK prezesa i udziałowców
 • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!