PN - PT 9:00 - 17:00

Czym jest Bank Gospodarstwa Krajowego i jakie gwarancje oferuje?


Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym w swoim rodzaju bankiem, należącym do Skarbu Państwa, powołanym do tego, by wspierać inicjatywy gospodarczo-społeczne. W przeciwieństwie do innych banków, nie jest spółką akcyjną, powstał w wyniku fuzji banków i jest tym samym najstarszym bankiem w Polsce (istniejącym od 1924 r.).

Można powiedzieć, że BGK jest bankiem do zadań specjalnych, realizującym rządowe i samorządowe programy, wspierającym nie tylko firmy (m.in. za pomocą gwarancji i poręczeń udzielanych do pożyczek i kredytów), ale i społeczeństwo (jak w przeszłości wspierał młode rodziny poprzez program „Rodzina na Swoim”).

 

Oto gwarancje, jakie oferuje obecnie firmom:

 

 

Ta gwarancja przeznaczona jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw na zabezpieczenie spłaty kredytu w celu zabezpieczenia płynności finansowej firmy do 80% kwoty kredytu.

 

 

Jest to program skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zabezpiecza spłatę kredytów, będąc dotacją refundującą zapłacone odsetki. Gwarancja ta jest realizowana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR z Funduszy Europejskich. Gwarancja ta stanowi pomoc de minimis. Jak podaje BGK „Gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych, lub w formie kredytu nieodnawialnego.”

 

 

Wsparcie skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, będące zabezpieczeniem kredytów przedsiębiorców w postaci udzielanej gwarancji spłaty do 80% wysokości kredytu. Gwarancje de minimis udzielana jest na 75 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego i 120 miesięcy w przypadku kredytu inwestycyjnego. Jeśli chcesz złożyć wniosek o kredyt  z gwarancją de minimis, (link https://onecredit.pl/wniosek) wypełnij wniosek i otrzymaj decyzję kredytową nawet w ciągu 36 godzin.

 

 

Jest to wsparcie przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja udzielana przez BGK wynosi aż 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. zł ( a kredytu 600 tys. zł). Możliwy okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to aż 99 miesięcy.  Jeśli chcesz złożyć wniosek o kredyt  z gwarancją COSME, wypełnij wniosek (link https://onecredit.pl/wniosek)  i otrzymaj decyzję kredytową nawet w ciągu 24 godzin.

 

 

Wsparcie przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm działających w sektorze rolnym. W ramach tej pomocy rolnik możne uzyskać 5 mln zł gwarancji, natomiast przetwórca aż 10 mln zł.

 

 

Wsparcie udzielane dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na zabezpieczenie spłaty limitu faktoringowego (odwrotnego lub z regresem).  Maksymalna kwota gwarancji oferowana przez BGK wynosi tutaj 200 mln zł, a okres gwarancji 27 miesięcy.

 

 

Jest to wsparcie udzielane dla firm, które prowadzą działalność w obszarze sektora kultury lub kreatywną. Dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja ta zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego do 80% kapitału kredytu (o wysokości do 8,4 mln zł). Gwarancja ta jest formą pomocy de minimis.

 

Materiały źródłowe: https://www.bgk.pl/

KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!